Добави Запис
10. Знаци и номера / Marks and Nos :
11. Брой колети / Number of packages :
12. Вид опаковка / Method of packing :
13. Вид на стоката / Nature of the goods :
Тегло бруто, кг. / Gross weight in kg :
Обем m3 / Volume in m3 :
ID :
Зарежда, записва информацията...