Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com

Пътен Лист - пътнически превози е документ за контрол, и отчитане работата на водачите и автомобилите. Реквизитите са нормативно регламентирани съгласно НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Приложение № 11 (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2002 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 86 от 2016 г.)

км.
км.
Документи за превоза на пътния лист

1. Вид обществен превоз

2. Документи за превоза

Бележки на контролните органи