Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) за 2024

psdox.com
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2024 г.
Изберете година:  

КОД :
17
Описание :
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
P2018 :
0.9
P2019 :
0.9
P2020 :
0.9
P2021 :
0.9
P2022 :
0.9
P2023 :
0.9
Процент за 2024 :
1.1

Имате възможност за филтър по : код, описание и процент…
Полето „Търси“ филтрира по всички колони на таблицата...
С бутона „View“ можете да видите в детайли и разбит по години съдържанието на съответния ред…

Описание на таблицата…