Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) за 2023

psdox.com
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2023 г.
Изберете година:  

КОД :
7
Описание :
Добив на метални руди
P2018 :
1.1
P2019 :
1.1
P2020 :
1.1
P2021 :
1.1
P2022 :
1.1
Процент за 2023 :
1.1

Имате възможност за филтър по : код, описание и процент…
Полето „Търси“ филтрира по всички колони на таблицата...
С бутона „View“ можете да видите в детайли и разбит по години съдържанието на съответния ред…

Описание на таблицата…