IBAN валидатор

psdox.com
Проверка за валидност на IBAN и VAT /ЕИК, БУЛСТАТ/

VAT - Валидатора е справочен, без нормативно основание.

Въвеждането и използването на IBAN в България се урежда с Наредба № 13 на Българската народна банка и представлява последователност от 22 знака - букви и цифри.
Какво представлява IBAN...

IBAN (International Bank Account Number) е номер на банкова сметка. Международният номер на банкова сметка IBAN е номер на сметка на клиент на банка, съставен в съответствие с международния стандарт ISO-13616.


IBAN представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент. Всяка страна, въвела IBAN стандарта, определя специфична форма и дължина в съответствие с IBAN изискванията. В различните страни IBAN има различна дължина. IBAN може да съдържа до 34 знака:

  • Първите 2 знака винаги са код на държавата съгласно ISO стандарт и идентифицират страната, в която се поддържа сметката.
  • Следващите 2 знака винаги са контролни числа, които служат за валидиране точността на въвеждане на IBAN.
  • Последната част от IBAN съдържа местна информация, различна за отделните държави, която служи за идентифициране на сметката на клиента в страната, където се поддържа сметката (примерно банков идентификационен код или идентификационен клиринг номер на финансовата институция, вид и номер на клиентска сметка).