Online генератор на Приходен касов ордер и квитанция

psdox.com

Приходен Касов Ордер(ПКО) е документ, който се използва за документиране приемането на парични средства в каса на предприятие. Той се състои от две части, като квитанцията е за лицето внесло парите в касата. Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.
Има опция за VIES - потвърждение на номер по ДДС /вярност на ЕИК/БУЛСТАТ/
При регистрация имате достъп дo шаблонна система. Всеки потребител си създава шаблон, за последващо лесно визуализиране и справка. Всеки от двата вида документ се запеметява под "номер # дата".
За въпроси и нереднисти в ситемата можете да се обърнете от тук.

ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР И КВИТАНЦИЯ