Изчисляване на трудов стаж

psdox.com

Можете да се регистрирате и да ползвате шаблон. Taка ще имате активна електронна трудова книжка, която можете да си ползвате по всяко време за справка. Трудовата книжка има версия и за печат в удобен формат.

Последно работно място
От кога си на работа:
До кога си на работа:

Резултат:

*Тази секция смята стажа Ви от дата до дата. След като пресметнете можете да си добавите в трудовата си книжка. За да Ви се запомни в трудовата книжка трябва да сте се регистрирали.

**Ранга за избор на година е [-20;+10] от текущата дата. За дата извън този период можете да въведете ръчно.

***От тук можете да преизчислите осигурителния си стаж от първа и втора категория труд към трета категория труд.

****Променен е изгледа на таблицата „Стаж по трудова книжка“. Достатъчно е въведете начална и крайна дата на работното Ви място и автоматично ще се изчисли: Години, Месеци и Дни.

*****Ако си знаете стажа по: Години, Месеци и Дни, вече изчислено (примерно имате издадено Удостоверение от НОИ), можете да оставите начална и крайна дата празно и да въведете информацията, която имате.

Стаж по трудова книжка
Изчисления

Стъпки

Година Месец Ден
Първа стъпка
Втора стъпка
Стаж
Издай УП-3beta! Принтирай
Тази секция пресмята на стъпки стажа от трудовата Ви книжка. В труовата си книжка можете да добавяте стажа си от работните си места. За да се си запомните трудовата книжка трябва да сте се регистриали в системата.