print print
Отпечатано от: https://psdox.com/staj

СПРАВКА ПО ТРУДОВА КНИЖКА

Наименование на работодателя Длъжност Дата на постъпване Дата на прекратяване Години Месеци Дни
1 2 3 4 5 6 7
Общо: 0 0 0