Правила за изписване на думи на кирилица с латински букви /транслитерация/

psdox.com

Транслитерацията

е предаване на буквите от българската кирилска азбука чрез латински букви или съчетания от латински букви.

От тук може лесно да проверите как правилно се превежда (транслитерира) името Ви на латиница или някое населено място, географско понятие и др. По също начин можете и да проверите и от латиница на кирилица.

Транслитерация от български към латински букви се извършва според Закона за транслитерацията обнародван на 9 март 2009 г.: https://accdox.com/oqegi

Въведете текст на кирилица:
Траснлитерация