Бланка за ЧМР товарителница

psdox.com
CMR - Международна товарителница за автомобилен превоз
Образецът на международната товарителница представлява комплект от седем с еднаква поредна номерация части. Предназначението на отделните екземпляри е:
  • Част 1: Оригинал, отпечатан в червен цвят, който се предава на изпращача след сключване на превозния договор.
  • Част 2: Отпечатана в син цвят, която се предава на получателя след съответната заверка от негова страна.
  • Част 3: Отпечатана в зелен цвят, която остава в превозвача след приключване на превозния договор.
  • Части 4-7: Отпечатани в черен цвят, използват се за публично-правни, статистически и др. подобни цели, предават се на митническите органи при преминаване на граница, ако бъдат поискани.
No:
Държава/Country
1. Изпращач(име, адрес, държава)
   Sender (name, address, country)
6. Превозвач (име, адрес, държава, други референции)
   Carrier (name, address, country, other references)
2. Получател (име, адрес, държава)
   Consignee (name, address, country)
7. Следващ превозвач / Successive carriers
Име/Name
Адрес/Address
Държава/Country
Получаване и приемане / Receipt and Acceptance
Дата Date
Подпис Signature
 
3. Товарене на стоките / Taking over the goods
Място/Place
Държава/Country
Дата/Date
 
Час на пристигане/Time of arival
 :  : 
Час на тръгване/Time of departure
 :  : 
8. Възражения и бележки на превозвача при вземане на колетите    Carrier`s reservations and observations on taking over the goods
4 Разтоварен пункт / Delivery of the goods:
Място/Place
Държава/Country
Работно време на склада / Warehouse opening hours
5. Указания на изпращача
   Sender's instructions
9. Документи в превозвача от изпращача
   Documents handed to the carrier by the sender
UN Номер Име виж 13 Етикет номер Опаковка група (ADR*)
UN Number Name see 13 Label Number Packing Group (ADR*)
16. Специални споразомения между изпращача и превозвача
   Special agreements between the sender and the carrier
17. За плащане от / to by paid by: Изпращач / Sender Получател / Consignee
Превозна цена / Carriage charges
Допълнителни такси / Supplementary charges
Митнически такси / Customs duties
Други такси / Other charges
18. Други особености
Other useful particulars
19. Наложен платеж
Cash on delivery
20. Този превоз, независимо от всяка противна клауза е подчинен на Конвенцията относно договора за международен превоз на стоки по пътищата(CMR)
This carriage is subject, notwithstanding any clause to the contrary, to the Convention on the Contract for the international Carriage of Goods by Road (CMR)
21. Изготвена в / Established in на / on  
24. Стоките получени / Goods received
Време на пристигане / Time of arrival Времена тръгване / Time of departure
 
Място на ..................20..
Place on ..................20..
 
Подпис и печат на получателя
Signature and stamp of the consignee
22. 23.
   
   
Подпис и печат на изпращача
Signature or stamp of the sender
Подпис и печат на превозвача
Signature or stamp of the carrier
Допълнителна част резервирана за превозвача / Non-contractual part reserved for the carrier

Публикувай коментар

Колко е: 0 + 1 =