Online генератор на Разходен касов ордер

psdox.com

Разходен Касов Ордер (РКО)

е документ, който се използва за документиране изплащането на парични средства от каса на предприятие. Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

Има опция за VIES - потвърждение на номер по ДДС /вярност на ЕИК/БУЛСТАТ/

При регистрация имате достъп дo шаблонна система. Всеки потребител си създава шаблон, за последващо лесно визуализиране и справка. Всеки от двата вида документ се запеметява под "номер # дата".

За въпроси и нереднисти в ситемата можете да се обърнете от тук .

РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР