Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com
Система за "online" генериране на счетоводни документи
Системата е да се улесни повтарящите се процеси при ежедневно въвеждане на първични счетоводни документи. Идеята на https://psdox.com/ е да си създадете шаблон за различните бланки, за бързо и лесно следващо визуализиране. За да си създадете шаблон трябва да имате потребителско име и парола. Ако нямате можете да се регистрирате тук. Системата може да се използва и без да се регистрирате но не можете да използвате шаблони: не можете да си запазите платежното за повторно използване.
За конкретни въпроси можете да се задавате от тук.
Общи условия и правила за използване на сайта
Общи условия, правила за използване на сайта и политика за защита на личните данни

На 25.05.2018 год. влезе в сила новият Регламент на Европейския парламент относно защитата на личните данни

Подържа следните видове бланки за документи:

Ако сте регистрирани в системата, имате следните възможност за документи от този тип:

 • Нов документ със съдържанието на стар. Пример: Имате Складова разписка 0000000123/01.01.2016г. с избирането на тази опция ще се визуализира същият документ но вече със нов номер и нова дата.
 • Анулиране на документ.
 • Редактиране на документ. При тази опция можете да променяте всичко по документа без номер и дата.

Системата не Ви ограничава да издавате документи от името на една фирма. Тя е много-фирмена. Потребителите на системата имат достъп и до номератора на документи. https://psdox.com/ позволява да се въведе номер от който да почне да генерира нови номера.

Деловодство

Модул "Деловодство" за Online водене на входяща/изходящата кореспонденция в микро/малки предприятия, счетововдни къщи и др.

Справки
 • Изчисляване на трудов стаж

  Online калкулатор за пресмятане на трудовия Ви стаж от дата до дата. След като пресметнете можете да си добавите в трудовата си книжка. За да Ви се запомни в трудовата книжка трябва да сте се регистрирали. Потребителите на системата имат достъп до нова версия на трудовата книжка: версия зе печат без реклами.

 • Изчисляване на осигурителен стаж

  Online калкулатор за пресмятане на осигурителен стаж по предписания на НОИ.

 • Кредитен калкулатор

  При основни входни параметри калкулатора ви изчислява ориентировъчен погасителен план. Също така предлага и допълнителни сметки за да си нагласите годините, месечните вноски, и т.н по семейния Ви бюджет.

 • ТРЗ калкулатор

  Изчислява каква е чистата сума за получаване от служителя след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплати на отделен лист.

 • Единен класификатор на населените места в България

  Системата, дава възможност да се търси и с въвеждане на латински букви и показва изписване на латински на население места в България. За сега визуализира търсенето на карта до областен град.
  Предлага търсене по:

  • ЕКНМ/ЕКАТТЕ
  • Гр./с
  • Населено място
  • Област
  • Община
  • Кметство
  • Пощеснки код
  • Телефонен код
 • Изчисляване на разход на гориво

  Предлага следните възможности: Намира точен адрес и визуализира на картата. Намира направление в километри от точка А до точка Б със възможност до добавяне на три междинни точки. По зададени разход на 100 км на колата Ви и цена на литър на гориво Ви изчислява разхода и в двете посоки.

 • Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011

  За краткост наричана НКПД-2011, определя професионалната и длъжностната структура в Република България. НКПД-2011 се прилага от всички предприятия и организации и осигурява единство при управление на труда и трудовите отношения. Предлага търсене по код и наименование. Също може и да направите справка и със стария класификатор на длъжностите: НКПД - 2005, който е отпаднал.

 • Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД-2015)

  Съгласно Заповед № РД-07-395 на НСИ от 02.12.2014 г. се утвърждава Класификацията на продуктите по икономически дейности, за краткост наричана "КПИД - 2015". Тази Заповед отменя Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2008).

 • Минимален осигурителен доход (МОД - 2024)

  Минимален осигурителен доход /МОД/ за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. в удобен табличен вид със възможност за филтриране по всички колони на таблицата

 • Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) за 2024

  ТЗПБ за 2018 г. в удобен табличен вид със възможност за филтриране по всички колони на таблицата

 • Кодове на страните в света

  Телефонните кодове на държавите по света. Дава възможност за търсене по име на държава или по код.

 • Изписване на число с думи

  Пример: 123 <-> BG: сто двадесет и три лв. и 00 ст., EN: One Hundred Twenty Three Euros and No Euro-Cents.
  Подържа следните езици:

  • bg => Български
  • en_US => Английски - US
  • en_GB => Английски - British
  • en_100 => Английски (Donald Knuth system)
  • eu => Европейски съюз
  • de => Германски
  • fr => Френски
  • fr_BE => Белгийски - френски
  • it_IT => Италиански

  За разработчици:
  https://psdox.com/num2words/papi/123.45/eu
  Връща XML формат на заявката, където '123.45' е числото за превръщане а 'eu' е езика.

 • ЕГН Валидатор
 • Проверка на IBAN и VAT
 • Календар за: 2024

  Динамичен календар. Може да се избере [-20;+1] години от текущата. Със въвеждане на адрес бара: https://psdox.com/calendar/show/2024, може да се генерира Календар за годината която искате.
  За разработчици:
  Адреса: https://psdox.com/calendar/api/2024, в XML формат ще получите за годината, датата на: Великден - неделя, по Юлиянски и Григоринакси каленадар.

 • Online бележник за предстоящи за задачи

  Бележника е за потребители които имат регистрация в системата. Ако не сте се регистрирали, можете да го направите от тук. За гости на системата, които нямат регистрация можете да се пробват как работи бележника. Всички въведение задачи след напукскане на станицата ще се изтрият...

Време за губене
 • Транслитерация

  Транслитерацията е предаване на буквите от българската кирилска азбука чрез латински букви или съчетания от латински букви. Транслитерацията от български към латински букви се извършва според Закона за транслитерацията обнародван на 9 март 2009 г.

 • Листовки КАТ 2008

  44 на брой листовки за КАТ. Ако искате се подготвяйте за изпит или си подновите знанията, забавлявайки се.