Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com
Добавени нови функционалности на системата
Кредитен калкулатор

Ориентировъчен кредитен калкулатор за изчисляване на месечните вноски на кредита Ви и по двата начина:

  • Анюитетни (равни) вноски вноски всеки месец. В началото лихвата е по-голяма а главницата е по малка.
  • Намаляващи вноски - при тях вноските са по големи в началото и намаляват с времето, като главницата е една и съща през целия период на плана.

Добавена е функционалност за генериране на погасителния план на отделна страница за отпечатване.

01.05.2022 г.

Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Oбн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:
Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии:
1. От 1 януари до 31 март: Приложение № 1;
2. От 1 април до 31 декември: Приложение № 1A;
3. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности:
1. От 1 януари до 31 март 2022 г.: Приложение № 2;
2. От 1 април до 31 декември 2022 г.: Приложение № 2A;

07.03.2022 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Oбн., ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:
1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;
2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2021 г. съгласно Приложение № 2; .

10.12.2020 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Oбн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:
1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;
2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно Приложение № 2; .

20.12.2019 г.

Бланка за ЧМР товаврителница

CMR - Международна товарителница за автомобилен превоз

Образецът на международната товарителница представлява комплект от седем с еднаква поредна номерация части.

Потребителите могат да се възползват от системата, като съхраняват и редактират товарителницата по всяко време.

22.02.2022 г.

Полезна информация, новини, работа!
БНБ Текущи обменни курсове
17.05.2022

БНБ лого
Българска народна банка

  • usd 1 USD = 1.85545 BGN (down)
  • gbp 1 GBP = 2.31733 BGN (up)
  • chf 1 CHF = 1.87035 BGN (up)

Всички обменни Курсове за 17.05.2022
Времето