Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com

Актуализирани и добавени на нови функционалности във PsDox

Плтежни нареждания

Плтежни нареждания

Нови актуализирани образци на платежни докумнети за извършване на преводи от/по сметки на бюджетни организации.
- Платежно нареждане за плащене от/към бюджета
- Вносна бележка (платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към бюджета
- Бюджетно платежно искане

Нови банкови сметки за плащане към НАП от 02.10.2023 г.:

01.10.2023 г.


Плтежни нареждания за бюджета

Актуален списък на сметките, открити в банките, обслужващи Териториалните дирекции и Офисите на Национална агенция за приходите /НАП/. Само със избор на ТД или Офис на НАП и "Сметка зa .......", ще се попълнят всички нужни реквизити/полета на платежното нареждане: Банка, IBAN, BIC, Кода на "Вид плащане"

01.08.2018 г.

Време за губене

Converter: десетично число към време и обратно време към десетично число

Преобразуване на десетично число във време и обратно

10.09.2023 г.

Играта: Бикове и крави

Логическа игра за отгатване на четири цифррни числа ...

02.07.2023 г.

Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Oбн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г., в сила от 1.01.2023 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2023 г.:
Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии:
1. От 1 януари до 31 юли 2023 г.: Приложение № 1;
2. От 1 август до 31 декември 2023 г.: Приложение № 1A;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности:
1. От 1 януари до 31 юли 2023 г.: Приложение № 2;
2. От 1 август до 31 декември 2023 г.: Приложение № 2A;

01.08.2023 г.


Mинималната работна заплата от 01.01.2023 г. e – 780 лв.

Съгласно: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497 на МС от 29.12.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната: https://accdox.com/vb4gi

Обнародван в държавен вестник, , бр. 1 от 3.01.2023 г., в сила от 1.01.2023 г.

07.01.2023 г.


Справките и модулите в PsDox

обвързани със: ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. /ЗБДОО/ ще се актуализират, когато се обнародва в държавен вестник!

31.12.2022 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Oбн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:
Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии:
1. От 1 януари до 31 март: Приложение № 1;
2. От 1 април до 31 декември: Приложение № 1A;
3. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности:
1. От 1 януари до 31 март 2022 г.: Приложение № 2;
2. От 1 април до 31 декември 2022 г.: Приложение № 2A;

07.03.2022 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Oбн., ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:
1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;
2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2021 г. съгласно Приложение № 2; .

10.12.2020 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Oбн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:
1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;
2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно Приложение № 2; .

20.12.2019 г.

Полезна информация, новини, работа!
БНБ Текущи обменни курсове
29.09.2023

БНБ лого
Българска народна банка

  • usd 1 USD = 1.84617 BGN (down)
  • gbp 1 GBP = 2.26217 BGN (down)
  • chf 1 CHF = 2.02278 BGN (up)

Всички обменни Курсове за 29.09.2023
Времето