Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com

Актуализирани и добавени на нови функционалности във PsDox

Митнически бланки

Бланка формуляр за: PACKING LIST

INVOICE PACKING LIST /Опаковъчен лист със фактура/ е в процес на разробатка.

26.11.2023 г.


Платежни нареждания

Платежни нареждания за плащене от/към бюджета

Нови актуализирани образци на платежни докумнети за извършване на преводи от/по сметки на бюджетни организации.

- Платежно нареждане за плащене от/към бюджета
- Вносна бележка (платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към бюджета
- Бюджетно платежно искане

Нови банкови сметки за плащане към НАП от 02.10.2023 г.

30.09.2023 г.


Актуален списък на сметките, открити в банките, обслужващи Териториалните дирекции и Офисите на Национална агенция за приходите /НАП/. Само със избор на ТД или Офис на НАП и "Сметка зa .......", ще се попълнят всички нужни реквизити/полета на платежното нареждане: Банка, IBAN, BIC, Кода на "Вид плащане"

31.07.2018 г.


Време за губене

Converter: десетично число към време и обратно време към десетично число

Преобразуване на десетично число във време и обратно

09.09.2023 г.


Играта: Бикове и крави

Логическа игра за отгатване на четири цифррни числа ...

01.07.2023 г.


Полезна информация, новини, работа!
БНБ Текущи обменни курсове
Текущ Основен лихвен процент /ОЛП/ на БНБ
Времето