Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com
Добавени нови функционалности на системата

Mинималната работна заплата от 01.01.2023 г. e – 780 лв.

Съгласно: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497 на МС от 29.12.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната: https://accdox.com/vb4gi

Обнародван в държавен вестник, , бр. 1 от 3.01.2023 г., в сила от 1.01.2023 г.

07.01.2023 г.


Справките и модулите в PsDox

обвързани със: ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. /ЗБДОО/ ще се актуализират, когато се обнародва в държавен вестник!

31.12.2022 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Oбн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:
Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии:
1. От 1 януари до 31 март: Приложение № 1;
2. От 1 април до 31 декември: Приложение № 1A;
3. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности:
1. От 1 януари до 31 март 2022 г.: Приложение № 2;
2. От 1 април до 31 декември 2022 г.: Приложение № 2A;

07.03.2022 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Oбн., ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:
1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;
2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2021 г. съгласно Приложение № 2; .

10.12.2020 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Oбн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:
1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;
2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно Приложение № 2; .

20.12.2019 г.

Преизчисляване на стаж

Калкулатор за превръщане на осигурителен стаж от първа и втора категория труд към трета категория труд.

01.11.2022 г.

Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Формуляр от сайта на НАП (обновен от 25.11.2019 г.)

 • За потребители на системата:

  Възможност за създаване на шаблон по ЕГН/ЕИК от регистъра на НАП за многократна употреба.

14.07.2022 г.

 • Автоматично изчисляване на редовете Облагаем доход, Удържан данък и Сума за получаване
 • Изписване на сума словом
 • Автоматично изчисляване на осигуровките за Фонд - Пенсия, ДЗПО и ЗО, за сметка на осигуреното лице. Процентите са за родените преди/след 1960 спрямо ЕГН - то на лицето, за III - категория труд.
 • Проверка за валидно ЕГН и ЕИК
 • Граждански договор

01.07.2020 г.

Полезна информация, новини, работа!
БНБ Текущи обменни курсове
07.06.2023

БНБ лого
Българска народна банка

 • usd 1 USD = 1.82498 BGN (down)
 • gbp 1 GBP = 2.27501 BGN (up)
 • chf 1 CHF = 2.01549 BGN (down)

Всички обменни Курсове за 07.06.2023
Времето