Конвертиране на десетично число към време и обратно

psdox.com

Преобразуване на десетично число във време и обратно

За да конвертирате десетично число в часове, минути и секунди, следвайте тези стъпки:

Пример 3.14

1. Закръглете надолу 3,14 до най-близкото цяло число, за да получите часовата стойност, т.е. 3
2. Умножете дробната част на десетичното число с 60, което ще даде минутите, т.е. 0,14 × 60 = 8,4
3. Както в стъпка 1, закръглете надолу десетичните минути (8.4 => 8) до най-близката, за да получите цели минути и умножете дробната част (0.4) на десетичните минути с 60, за да получите броя на секундите: 0,4×60 = 24
4. И така, имаме 3 часa, 8 минути и 24 секунди.

За да конвертирате часове и минути в десетично число следвайте тези стъпки:

Пример 3 ч. 8 м.

1. За да конвертирате в десетичнo число часове, добавете (минути / 60) към часа. И така, 2 часа и 34 минути е 3 + (8/60) = 3,133333 часа.
2. За да конвертирате в минути, умножете часовете по 60 и добавете минутите. И така, (3 × 60) + 8 = 188 минути.

Десетично число към време:
Време към десетично число:
ч.
м.
Конвертиране на десетично число към време

Публикувай коментар

Колко е: 1 + 4 =