Бланка формуляр за: PACKING LIST - Опаковъчен лист със фактура beta!

psdox.com

Кредитен калкулатор

Опаковъчен лист - Packing list!

Опаковъчният лист е придружителен документ, прилаган към документите, съпровождащи транспортирането на една стока. В него товароизпращачът описва на получателя съдържанието на отделните товари. Това се прави с цел да се онагледи информацията за броя и групировката на отделните стоки в превозното средство. Чрез тази информация продавачът може много бързо и лесно да установи съответствието или несъответствието на натоварените и получените товари.

За повече информация: Info.Mitnica.com

INVOICE PACKING LIST /Опаковъчен лист със фактура/

Данни за клиента /CUSTOMER/
Customer:
Name
Adress
VAT
Tel.
Fax
E-mail
Web
Фактура /INVOICE/
INV No:
INV Date:
Note:
To INV No:
And Date:
Данни за доставчика /SUPPLIER/
Supplier:
Name
Address
VAT
Ident
Адрес на доставка /Delivery addres/
Name
Adress
Подр. за поръчката /Order details/
Order No:
Order Date:
Mark:
Подр. за поръчката /Transport Details/
Delivery term /Incoterms 2000/
Transport type
Delivery date:
BRUTTO KG.
NETTO KG.
PACKET

Натиснете бутона "Сметни TOTALS" за да се пресметната общите стойности!

При всяка промяна на списъка натиснете: "Сметни TOTALS"
TOTALS
Quantity Unite Packet /PCS/ NETTO KG BRUTTO KG Total
Reason for zero VAT rate or VAT exemption:

DATE OF THE TAX EVENT OR PAYMENT:
Payment term:

BG банки
Bank
BIC/SWIFT
IBAN

Due date:
Composer:
Total amount
Tax base /BGN/
Tax rate
Tax amoumt /BGN/
Amount to be paid:

БНБ Текущи обменни курсове
17.05.2024

БНБ лого
Българска народна банка

  • usd 1 USD = 1.80361 BGN (up)
  • gbp 1 GBP = 2.28258 BGN (up)
  • chf 1 CHF = 1.98461 BGN (down)

Всички обменни Курсове за 17.05.2024


Публикувай коментар

Колко е: 1 + 1 =