Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com
Добавени нови функционалности на системата

Вход в системата

Промени в Общите условия за изпозлване на PsDOX

Добавена е нова функционалност с възможност за вход в системата с профила Ви в:

  • google Google
  • facebook Facebook
Без регистрация! Ново!
2. Достъп до Услугите на сайта.

23.05.2022 г.

Общи условия

Промени в Общите условия за изпозлване на PsDOX

4.3. Потребители, които са се регистрирали, но нямат активност 12 месеца ще бъдат деактивирани.
6. Колко дълго пазим Вашите лични данни?

06.09.2021 г.

Политика за защита на личните данни

На 25.05.2018 год. влезе в сила новият Регламент на Европейския парламент относно защитата на личните данни

Кредитен калкулатор

Ориентировъчен кредитен калкулатор за изчисляване на месечните вноски на кредита Ви и по двата начина:

  • Анюитетни (равни) вноски вноски всеки месец. В началото лихвата е по-голяма а главницата е по малка.
  • Намаляващи вноски - при тях вноските са по големи в началото и намаляват с времето, като главницата е една и съща през целия период на плана.

Добавена е функционалност за генериране на погасителния план на отделна страница за отпечатване.

01.05.2022 г.

Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Oбн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:
Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии:
1. От 1 януари до 31 март: Приложение № 1;
2. От 1 април до 31 декември: Приложение № 1A;
3. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности:
1. От 1 януари до 31 март 2022 г.: Приложение № 2;
2. От 1 април до 31 декември 2022 г.: Приложение № 2A;

07.03.2022 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Oбн., ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:
1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;
2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2021 г. съгласно Приложение № 2; .

10.12.2020 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Oбн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:
1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;
2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно Приложение № 2; .

20.12.2019 г.

Полезна информация, новини, работа!
БНБ Текущи обменни курсове
24.06.2022

БНБ лого
Българска народна банка

  • usd 1 USD = 1.85845 BGN (down)
  • gbp 1 GBP = 2.28024 BGN (up)
  • chf 1 CHF = 1.94185 BGN (up)

Всички обменни Курсове за 24.06.2022
Времето