Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com

Пътен лист

Организация
Автомобил: (марка, модел)
Рег. №
Гориво

Пътен Лист е документ, с който се документира маршрута и разхода за гориво на конкретен автомобил. Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.

No: Дата Маршрут Километри Разход 100км. Общо разход л. Ед.цена л. Сума
  Няма данни
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Общи реквизити
Име водач:
Длъжност водач:
Дата:

Име одобрил:
Длъжност одобрил:
Дата:

Сума:
Литри:
Км.:
Преди да генерирате документа
натиснете: тук,за да са
актуални данните.