Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com
Протокол по чл.90 от ППЗДДС
Номер
Дата
Данъчен период
Вид стока:
Име:
Гр./с.
Адрес
МОЛ:
ИД N: ДДС
ЕИК/ЕГН
Банка:
Банка клон:
IBAN
BIC
No: Артикул Мярка Количество Ед.цена пок. Ед.цена прод. Пок.цена Прод.цена Разлика
  Няма данни
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Допълнителни настройки
ДДС e включена в единичната цена
Валута
Словом:
Общи суми: Покуп.цена Прод.цена
Обща разлика:
Начислено ДДС: %
След приключване на въвеждането или промяна на ДДС, натиснете: Сумирай общата стойност