Модул "Деловодство"

psdox.com

Модул: "Деловодство"

Модулът "Деловодство" е Online система за водене на входяща/изходящата кореспонденция в микро, малки предприятия, счетововдни къщи и др.

Модулът е за организиране на деловодната дейност в микро и малки предприятия. Системата предлага опция за въвеждане на изходящата и входяща поща в помощ на счетоводната и административна дейност в предприятието. Системата самостоятелно генерира, номер (на изходящата и входяща поща) и следи за уникалност на номера.

Вход Регистрация на нов потребител

*Модулът е само за регистрирани потребители

Стъпки за регистриране на нов номер:
  • 1От падащото меню се избира фиrмата за когото ще се издаде номер
  • В дясно ще се покаже последния регистриран номер за избраната фирма
  • 2От "Нов номер" се избира типа и датата. Следващият номер се генерира автоматично.
  • 3От "Допълнителна информация" се избира корепосндента и с наколко думи се изписва за какво се отнася документа.
  • И се регистрира документа

Последно регистриран номер:

Фирма:
Нов номер
Тип
Номер 1
Дата 22.07.2024
Допълнителна информация
Кореспондент
Относно
При успешна регистрация:

Нов номер:

№ 1 | 22.07.2024 г.

Има справки за:
  • Деловоден дневник: справка за входяща/изходяща кореспонденция по години
  • Фирми /добавяне и редактиране/
  • Кореспонденти /добавяне и редактиране/
Обратна връзка, за проблеми и неточности по деловодната система, моля пишете ни тук