Online Калкулатор за изчисляване на осигурителен стаж за период

psdox.com
Въведете датата, на която лицето постъпва на работа първия - работен ден за лицето, До дата първият неработен за лицето ден или последния работен ден и работното време в часове.
Входни данни
От дата:
До дата:
До дата за лицето е:

Отработени часове на ден:
Законо установени часове:
Работни дни в седмицата:
Общо осигурителен стаж

 

0 години, 0 месеца, 0 дни и 0 часа

0 години, 0 месеца, 0 дни и 0 часаИзчисленията на калулатора са за база:
  • Пет дневна работна седмица при законоустановено работно време 8 часа /40 часа на седмица/, съгласно указателно писмо на НОИ с Изх. № 91-01-138/29.05.2013 г.: https://accdox.com/tpup8
  • Съгласно чл. 9, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години.
  • Съгласно чл. 38, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години, а за периода след 31.12.2004 г. - в часове, дни, месеци и години за времето, през което лицата са били осигурени за инвалидност, старост и смърт, и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски.
  • Kогато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време
  • Ако зачетените за осигурителен стаж дни през отделни месеци на годината са по-малко от работните дни за месеца, осигурителният стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на дните, зачетени за осигурителен стаж, включително дните на ползвания законоустановен отпуск, се раздели на 21 при 5-дневна работна седмица и на 25 при 6-дневна работна седмица. Към изчисления по този начин осигурителен стаж се прибавят и пълните месеци, зачетени за осигурителен стаж, през годината.
*Дни по ведомост. Тук можете да си въведете дните и часовете по ведомост, по законно установени часове: 8 часа, и да си изчислите осигурителния стаж и по двата варианта.
Работно място Дни Отработени часове на ден
  Няма данни