Платежно нареждане за:

psdox.com
ПРЕВОДНО НАРАЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета
При банка - име на банката на получателя
ID КОД Описание
1561111Здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК
2110000Данъци и други приходи за централния бюджет
3551111Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Ф ГВРС и УчПФ
4581111Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО
5119911Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за централизация
6119988Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за директен дебит
7559955Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7315 в банки) - код за централизация
8559988Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7315 в банки) - код за директен дебит
9
10569956Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7316 в банки) - код за централизация
11569988

Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7316 в банки) - код за директен дебит

12589958Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7318 в банки) - код за централизация
13589988Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7318 в банки) - код за директен дебит
14119800

Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7301

15559800Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7315
16569800Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7316
17589800Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7318
18117011Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи
Период за който се плаща: от дата / до дата
Платежна система
Такси
Дата на издаване
Вид плащане
 
*Вид документ **Такси ***Вид плащане
1-декларация 2-ревизионен акт 5-парт.номер на имот 1-за сметка на наредителя 2-споделени попълва се за сметка
3-наказ. 6-постановление 4-авансова вноска 3-за сметка на получателя (стандарт за на админситратора
постановление на принуд.събиране 9-други   местни преводи) на приходи