Online решаване на листоваки за КАТ и опресняване на знания
psdox.com

Грешни са:

Listovki Kat 2008
Този пълен набор от изпитни листовки се ползваха до 2008г. Ако искате се подготвяйте за изпит или си подновите знанията.
Начин на решаване: Изберете листовка от А1 до А22 или от B1 до B22. Като решите с натиснете на "Проверка" можете да си видите грешките. Тогава ще имате възмощност да изберете и втората страница на избраната листовка. Можете да натискате проверка всеки път когато не сте сигурни в отговора.