Единен класификатор на населените места в България

psdox.com

Единен класификатор на населените места в България

Единен класификатор на населените места (ЕКНМ) е специална кодова книга, в която са описани в номериран списък всички населени места и обекти на административното деление на България. С решение № 565 на Министерския съвет от 10 август 1999 г., по-стария ЕКНМ се заменя с Единният класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).
ЕКАТТЕ е система от условни означения на административно-териториалните и териториалните единици в България, поддържана от Националния статистически институт.

 

 
 

Намерени:

ЕКАТТЕ Гр./с Населено място Област Община Кметство Пощенски код Телефонен код Карта

Полезна информация за ЕКАТТЕ:

Кодът на ЕКАТТЕ е в зависимост от вида на единицата. Общият вид на класификационния код за административно-териториална принадлежност е:

 • област: ХХХ
 • община: ХХХ99
 • кметство: ХХХ99-88
 • населено място: 66666
 • район: 66666 – 77

където:

 • ХХХ е трибуквен идентификационен код на областта;
 • 99 е двуцифрен код, уникален за всяка община в съответната област;
 • 88 е едноцифрен или двуцифрен код, уникален за всяко кметство в съответната община;
 • 66666 е петцифрен код на населеното място;
 • 77 е номерът на района, уникален за съответното населено място.

Първите четири цифри в кодовете за населени места са уникални за даденото селище, а петата цифра се използва като контролна сума.

Източник Wikipedia: https://accdox.com/u3xof

Системата, дава възможност да се търси и с въвеждане на латински букви и показва изписване на латински имената на население места в България. Изписването от кирилица на латински на населените места прави съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 26 октомври 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница.

https://psdox.com/ekatte предлага търсене по:

 • ЕКАТТЕ / ЕКНМ
 • Населено място
 • Област
 • Община
 • Кметство
 • Пощеснки код
 • Телефонен код

Визуализира търсенето на карта до населено място.Ново!