Логическа игра: Бикове и Крави

psdox.com

Играта: Бикове и крави

е логическа игра за отгатване на цифри [1000,9999]:

Играе се от двама противника/тука играете със PsDOX и се опитвате да отгатнете измисленото числото/, като всеки се стреми да отгатне тайното естествено число, намислено от другия. След всеки ход, противникът дава броя на съвпаденията. Играта протича по следния начин. На лист хартия всеки участник написва своето тайно число. Тайните числа са четирицифрени, като цифрите не трябва да се повтарят. След това, последователно един след друг, играчите задават въпрос с предположение за числото на противника. Противникът отговаря, като посочва броя на съвпаденията – ако дадена цифра от предположението се съдържа в тайното число и се намира на точното място, тя е „бик“, ако е на различно място, е „крава“.

За повече информация: https://accdox.com/oaur3

Познайте числото между [1000;9999] със 10 опита


Публикувай коментар

Колко е: 8 + 8 =