Online изписване на число с думи

psdox.com

Изписване на число с думи

с три различни алгоритъма за изписване, четири варианта на изписване и възможност за заявка към PsDOX и отговор в XML формат.

Вариант 1. Изписва въведеното число/цифра/сума с думи на Български
Вариант 2. Изписва числото на Български, Английски, Френски, Турски и Гръцки. Метода на изписване на цифра с думи е базиран на VBA скрипт на Microsoft: How to convert a numeric value into English words in Excel.
Нов Превода на „Гръцки“ е на база горния алгоритъм но образуването на изречението/словореда/ не е тестван дали е правилен. Ако има проблеми с превода моля ни пишете ни тук.
Вариант 3. Изписва число с думи на различни езици. Метода на изписване на цифра с думи е базиран на библиотеката: http://pear.php.net/package/Numbers_Words
Вариант 4. Изписва число с думи от вида "1234.567.89"
 • URL адрес във формат: https://psdox.com/num2words/papi/123.45/eu, където '123.45' е числото за превръщане а 'eu' е езика, връща в XML формат заявката за изпозлване в други сайтове, чрез cross-origin HTTP request (CORS). Подържа следните локации:
  • bg => Български
  • en_US => Английски - US
  • en_GB => Английски - British
  • en_100 => Английски (Donald Knuth system)
  • eu => Европейски съюз
  • de => Германски
  • fr => Френски
  • fr_BE => Белгийски - френски
  • it_IT => Италиански Нов
  • es => Испански Нов
 • За добавяне на нов език можете да ни пишете тук.