Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com
Добавени нови функционалности на системата

Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Oбн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:
Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии:
1. От 1 януари до 31 март: Приложение № 1;
2. От 1 април до 31 декември: Приложение № 1A;
3. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности:
1. От 1 януари до 31 март 2022 г.: Приложение № 2;
2. От 1 април до 31 декември 2022 г.: Приложение № 2A;

07.03.2022 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Oбн., ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:
1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;
2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2021 г. съгласно Приложение № 2; .

10.12.2020 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Oбн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:
1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;
2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно Приложение № 2; .

20.12.2019 г.

Бланка за ЧМР товаврителница

CMR - Международна товарителница за автомобилен превоз

Образецът на международната товарителница представлява комплект от седем с еднаква поредна номерация части.

Потребителите могат да се възползват от системата, като съхраняват и редактират товарителницата по всяко време.

22.02.2022 г.

Изчисляване не трудов стаж

Издаване на Образец УП-3 във PDF формат.beta!

Справка по трудова книжка със експорт във PDF файл.

01.10.2021 г.

Полезна информация, новини, работа!
БНБ Текущи обменни курсове
28.09.2022

БНБ лого
Българска народна банка

  • usd 1 USD = 2.04478 BGN (up)
  • gbp 1 GBP = 2.16669 BGN (down)
  • chf 1 CHF = 2.07251 BGN (up)

Всички обменни Курсове за 28.09.2022
Времето