Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com

Актуализирани и добавени на нови функционалности във PsDox

Декларации

Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Формуляр от сайта на НАП (обновен от 25.11.2019 г.)

От 14.07.2022 г., за потребители на системата:

Възможност за създаване на шаблон по ЕГН/ЕИК от регистъра на НАП за многократна употреба.

Бланката в PsDox предлага следните възможности:

 • Автоматично изчисляване на редовете Облагаем доход, Удържан данък и Сума за получаване
 • Изписване на сума словом
 • Автоматично изчисляване на осигуровките за Фонд - Пенсия, ДЗПО и ЗО, за сметка на осигуреното лице. Процентите са за родените преди/след 1960 спрямо ЕГН - то на лицето, за III - категория труд.
 • Проверка за валидно ЕГН и ЕИК
 • Граждански договор

30.06.2022 г.


Общите условия за използване на PsDox

Вход в системата

Промени в Общите условия за използване на PsDOX

2. Достъп до Услугите на сайта.

Добавена е нова функционалност с възможност за вход в системата с профила Ви в:

 • Google
 • Facebook

Без регистрация.

22.05.2022 г.


Общи условия

Промени в Общите условия за използване на PsDOX:

4.3. Потребители, които са се регистрирали, но нямат активност 12 месеца ще бъдат деактивирани.

6. Колко дълго пазим Вашите лични данни?

05.09.2021 г.


...

Политика за защита на личните данни

На 25.05.2018 год. влезе в сила новият Регламент на Европейския парламент относно защитата на личните данни

24.05.2018 г.


Кредитен калкулатор

Кредитен калкулатор

Ориентировъчен кредитен калкулатор за изчисляване на месечните вноски на кредита Ви и по двата начина:

 • Анюитетни (равни) вноски вноски всеки месец. В началото лихвата е по-голяма а главницата е по малка.
 • Намаляващи вноски - при тях вноските са по големи в началото и намаляват с времето, като главницата е една и съща през целия период на плана.

Добавена е функционалност за генериране на погасителния план на отделна страница за отпечатване.

30.04.2022 г.


БНБ Текущи обменни курсове
12.04.2024

БНБ лого
Българска народна банка

 • usd 1 USD = 1.83612 BGN (up)
 • gbp 1 GBP = 2.28956 BGN (up)
 • chf 1 CHF = 2.013 BGN (up)

Всички обменни Курсове за 12.04.2024
Текущ Основен лихвен процент /ОЛП/ на БНБ
Времето