Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com
Добавени нови функционалности на системата

Online Бележник ...

Добавена е нова функционалност ...
При добавяне на нова задача има избор за напомняне чрез:

  • E-mail
  • SMS

За напомняне чрез SNS трябва да бъде активирана услугата "mail2sms" на мобилния Ви номер. От тука можете да видите как да си активирате услагата за различните оператори:

10.04.2021 г.

Модул за издаване на фактури протоколи и др...

В шаблоните е добавено нова колона "ТО %" - Търговска отстъпка в процент. В зависимост от това какво избира потребителят, автоматично се генерира шаблона: със или без търговска отстъпка.

21.02.2021 г.

Online генериране на "Пътен лист"

Генерира стандартна бланка „Пътен лист“ със всички нужни реквизити. Потребителите на системата имат удобството, да съкратят времето на набиране и въвеждане, с едно падащо меню да им се покълнят повечето реквизитите, при направени предварителни настройки за маршрут, коли и др...

За потребителите на системата е въведена е нова функционалност за водене на отчетност, със възможност за принтиране и експорт към Microsoft Excel на въведените документи и бланки от този модул...

За всички бланки от този модул, има опция, чрез която бланките на кирилица да се изпишат на латиница. Начина на изписване е транслитерация от български към латински букви и се извършва според Закона за транслитерацията.

ТРЗ калкулатор

Добавена е опция за болничен: "Първичен" и "Продължение". При болничен с продължение има опция за избор дни от предходен месец.

10.08.2020 г.

Изчислява каква е чистата сума за получаване от служители със 1-ва, 2-ра и 3-та категория труд, след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплати на отделен лист.

Бързи изчисления за намиране на брутна сума при въвеждане на нетна сума и обратно...

Въведена е нова функционалност: Тест за бъдещи промени в "Максимален осигурителен доход". Максималният осигурителен доход се предвижда да се увеличи до 3000 лв. от 01.01.2019 г. Досега той бе 2600 лв. Увеличаването на прага означава, че хората с високи доходи вече трябва да плащат по-големи осигуровки.
Променете прага на калкулатора за да видите промените във заплатата и осигуровките си.

19.10.2018 г.

Съгласно чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ е добавена нова функционалност в калкулатора, за данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност.

В категорията „намалена работоспособност“ попадат лица, които имат валидно и влязло в сила ЕР на ТЕЛК или НЕЛК със определена намалена работоспособност минимум 50%.

Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, калкулатора намалява с 660 лв..

06.12.2018 г.

Полезна информация, новини, работа!
БНБ Текущи обменни курсове
24.06.2022

БНБ лого
Българска народна банка

  • usd 1 USD = 1.85845 BGN (down)
  • gbp 1 GBP = 2.28024 BGN (up)
  • chf 1 CHF = 1.94185 BGN (up)

Всички обменни Курсове за 24.06.2022
Времето