Образец УП-3

psdox.com
Обр. УП-3
Наименование и адрес на осигурителя БУЛСТАТ
Адрес:
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Удостоверява се, че /трите имена по лична карта /паспорт/ ЕГН
Роден/а/
г.
е служител/ка/ при същото, както е означено
Законоустановено работно време
часа.
Работил при непълно работно време
Изчисляване на трудов стаж | Изчисляване на осигурителен стаж
При въвеждане на стаж в списъка години, месеци и дни се изчисляват автоматично. Ако има разминаване може да се коригира от моливчето.
На отделна страница »