Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com

Актуализирани и добавени на нови функционалности във PsDox

Бележник

Online Бележник ...

Добавена е нова функционалност ...

При добавяне на нова задача има избор за напомняне чрез:

  • E-mail
  • SMS

За напомняне чрез SNS трябва да бъде активирана услугата "mail2sms" на мобилния Ви номер. От тука можете да видите как да си активирате услагата за различните оператори:

09.04.2021 г.


Num2Words

Изписване на число с думи

Добавен е нов вариант за изписване на число с думи по шаблон:

Вариант 4. Изписва число с думи от вида „1234.56.78“

Ще се изпише в следния вид:

  1. „ХИЛЯДА ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ТОЧКА ПЕТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И СЕДЕМ ТОЧКА ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ“
  2. „ЕДНО ДВЕ ТРИ ЧЕТИРИ ТОЧКА ПЕТ ШЕСТ СЕДЕМ ТОЧКА ОСЕМ ДЕВЕТ“

11.04.2020 г.


Добавени са нови езици:

06.02.2018 г.


ТЗПБ

Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ)

ТЗПБ от 2018 г. в удобен табличен вид със възможност за филтриране по всички колони на таблицата

31.12.2017 г.


БНБ Текущи обменни курсове
22.07.2024

БНБ лого
Българска народна банка

  • usd 1 USD = 1.79632 BGN (up)
  • gbp 1 GBP = 2.32242 BGN (up)
  • chf 1 CHF = 2.02237 BGN (up)

Всички обменни Курсове за 22.07.2024
Текущ Основен лихвен процент /ОЛП/ на БНБ
Времето