Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com

Актуализирани и добавени на нови функционалности във PsDox

ТРЗ калкулатор

Добавена е опция за болничен: "Първичен" и "Продължение". При болничен с продължение има опция за избор дни от предходен месец.

10.08.2020 г.

Изчислява каква е чистата сума за получаване от служители със 1-ва, 2-ра и 3-та категория труд, след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплати на отделен лист.

Бързи изчисления за намиране на брутна сума при въвеждане на нетна сума и обратно...

Въведена е нова функционалност: Тест за бъдещи промени в "Максимален осигурителен доход". Максималният осигурителен доход се предвижда да се увеличи до 3000 лв. от 01.01.2019 г. Досега той бе 2600 лв. Увеличаването на прага означава, че хората с високи доходи вече трябва да плащат по-големи осигуровки.
Променете прага на калкулатора за да видите промените във заплатата и осигуровките си.

19.10.2018 г.

Съгласно чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ е добавена нова функционалност в калкулатора, за данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност.

В категорията „намалена работоспособност“ попадат лица, които имат валидно и влязло в сила ЕР на ТЕЛК или НЕЛК със определена намалена работоспособност минимум 50%.

Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, калкулатора намалява с 660 лв..

06.12.2018 г.

Изписване на число с думи

Добавен е нов вариант за изписване на число с думи по шаблон:
Вариант 4. Изписва число с думи от вида „1234.56.78“

Ще се изпише в следния вид:
1. „ХИЛЯДА ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ТОЧКА ПЕТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И СЕДЕМ ТОЧКА ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ“
2. „ЕДНО ДВЕ ТРИ ЧЕТИРИ ТОЧКА ПЕТ ШЕСТ СЕДЕМ ТОЧКА ОСЕМ ДЕВЕТ“

12.04.2020 г.


Добавени са нови езици: Гръцки, Италиански и Испански.

07.02.2018 г.

Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) за 2023

ТЗПБ от 2018 г. в удобен табличен вид със възможност за филтриране по всички колони на таблицата

Полезна информация, новини, работа!
БНБ Текущи обменни курсове
29.09.2023

БНБ лого
Българска народна банка

  • usd 1 USD = 1.84617 BGN (down)
  • gbp 1 GBP = 2.26217 BGN (down)
  • chf 1 CHF = 2.02278 BGN (up)

Всички обменни Курсове за 29.09.2023
Времето