Система за online генериране на първични счетоводни документи
Добавени нови функционалности на системата
Плтежни нареждания за бюджета

Актуален списък на сметките, открити в банките, обслужващи Териториалните дирекции и Офисите на Национална агенция за приходите /НАП/. Само със избор на ТД или Офис на НАП и "Сметка зa .......", ще се попълнят всички нужни реквизити/полета на платежното нареждане: Банка, IBAN, BIC, Кода на "Вид плащане"

Актуални от 01.08.2018 г.

Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) за 2021

ТЗПБ от 2018 г. в удобен табличен вид със възможност за филтриране по всички колони на таблицата